Česta pitanja

“tražilac izvršenja” - označava lice koje je pokrenulo postupak radi izvršenja nekog potraživanja, te lice u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti;
"izvršenik" - označava lice protiv kojeg se potraživanje ostvaruje
"učesnik" - označava lice koje u postupku izvršenja nije stranka, a u postupku učestvuje zbog toga što se u njemu odlučuje o nekom njegovom pravu ili zbog toga što za to ima pravni interes;
“nadležni sud” – Općinski/Osnovni sud koji provodi izvršni postupak
Založna prava koja su uknjižena na nekretnini prestaju provođenjem rješenja o dosudi nekretnine u okviru sudskog postupka u kojem se nekretnina prodaje, dok stvarni tereti, stvarne služnosti i prava građenja ne prestaju prodajom nekretnine.
 
Pravo vlasništva stiče se upisom tog prava u zemljišnu knjigu. Nakon što donese rješenje o dosudi nekretnine, sud će -na zahtjev kupca, naložiti zaključkom da se nekretnina isprazni i preda kupcu.
 
Nakon donošenja rješenja o dosudi, sud će -na prijedlog kupca, rješenjem narediti drugim licima da nekretninu bez odgađanja predaju kupcu. Potrebno vrijeme za stupanje u posjed ovisi isključivo o stepenu efikasnosti suda koji provodi izvršni postupak.
 
Ne postoji jednoobrazni odgovor i ne može se odrediti tačno vrijeme trajanja postupka s obzirom na to da nisu svi izvršni i/ili stečajni postupci iste kompleksnosti.